Kamal Palani Jafi Ei tabuja, ei poliittisia kuplia, koska Suomi ansaitsee parempaa.

Moderni koulujärjestelmä tarvitsee lisää kuria ja yhteisöllisyyttä

 • Moderni koulujärjestelmä tarvitsee lisää kuria ja yhteisöllisyyttä

Koululaisten kesäloma on loppumassa. On aika kiinnittää huomiota koulunkäymiseen ja koulujärjestelmäämme. Hyvin moni koulu kärsii kurittomuudesta ja opiskelurauhan puutteesta. Monissa kouluissa on ilkivaltaa, häiriöitä ja oppilaat ovat hyvin uhmakkaita. Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen, häirintään ja luoda kulttuuria, jossa kaikilla olisi turvallista olla. Opettajien on hyvin vaikea puuttua kiusaamistapauksiin nykyisillä eväillä. Opettajat odottavat päättäjiltä toimia. Stressiä ja väsymystä on opetusalalla enemmän kuin muilla aloilla. Opetusryhmät ovat isoja ja yhä enemmän on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Kommunikointi vanhempien kanssa on aina vain haastavampaa.

 

Yhteistyö vanhempien kanssa

Yhteistyö antaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua lapsen koulukäymiseen ja tukea opettajan työtä. Yhteistyön kautta vanhemmat ja opettajat voivat jakaa kasvatusvastuutaan ja pyrkiä yhteisiin päämääriin. Plan Internationalin kaltaisia kokeiluja kannattaa miettiä. Kokeilut joissa vanhemmille lähetetään tekstiviesti 5 päivää ennen koetta ovat nostaneet koulutustuloksia. Kokeilut joissa vanhemmille tiedotetaan, mikäli oppilaalla on enemmän poissaoloja kuin muilla luokkalaisillaan vähentää poissaoloja. Kokeilut joissa vanhemmille tiedotetaan, mikäli koulutehtävää ei olla palautettu parantaa todennäköisyyttä, että koululaiset palauttavat tehtävän. Myöskin positiivisen palautteen antaminen oppilaitten vanhemmille on tärkeässä roolissa yhteistyöstä puhuessamme.

 

Kuria ja järjestystä Katslerin tyyliin

Miltä kuulostaisi, jos kertoisin, että on olemassa kokeilu, jonka ansiosta oppilaiden arvosanat ovat nousseet 20 prosenttia parissa vuodessa ja lukiokelpoisten oppilaiden määrä on noussut 74 prosentista 95 prosenttiin. Tämän kokeilun takana on entinen ammattisotilas Truls Katsler.  Katslerin laatimista uudistuksista on, että oppilaat kokoontuvat riviin koulun pihalle maanantaisin. Oppilaille kerrotaan rivissä tulevista tapahtumista, kehutaan, jos asiat ovat menneet hyvin ja huomautetaan, jos on jotain parannettavaa. Pipojen ja muitten ulkovaatteiden käyttö on kielletty luokissa. Puhelimien käyttö on kielletty muussa kuin opetukseen liittyvissä tilanteissa, muuten ne takavarikoidaan. Armeijan tapaiselle koulujärjestelmälle olisi kysyntää.

 

Koulukiusaamisen kitkemiseksi kovemmat toimenpiteet käyttöön

Kiusaaminen on kertakaikkisen väärin, epäinhimillistä ja rikollista toimintaa. Henkinen väkivalta voi johtaa toisen terveyden vahingoittamiseen siinä missä fyysinenkin väkivalta. Uutena haasteena on tullut jatkuvasti yleistyvä nettikiusaaminen. Kun lakiin ei ole yksinkertaisesti kirjattu koulukiusaamista omana rikos nimikkeenä̈, jää̈ koulukiusaamisen määrittely epäselväksi. Koulukiusaajia pitäisi helpommin erottaa kouluista. Koulukiusaajien pitäisi kiusaamistilanteissa vaihtaa koulua, eikä kiusattu. Tilanne on niin pahaksi mennyt, että tässä eivät kauniit puheet ja pehmeät keinot toimi. Rangaistuksien pitää perustua siihen, että kiusaamisesta tehdään kannattomaksi.

 

Konkreettisia ehdotuksia / Perusteluja

1. Poliisin läsnäololla on positiivisia vaikutuksia kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Lähipoliisien ja esimerkiksi nuorisotyöntekijöitten pitäisi aktiivisemmin järjestää keskustelutuokioita.

 

2. Kiusaamiset voivat johtaa pahimmillaan kuolemantapauksiin. Lisätään terveystiedon tunteihin kiusaamisesta ja sen tunnistamisesta opetusta. Jos resurssit sallivat.

 

3. Yksinäisyyttä pitää pyrkiä kaikilla mahdollisilla keinoilla vähentämään. Niitten nuorten osuus on pelottavan korkea, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Kouluissa pitäisi useammin järjestää oppilaiden ryhmäytymistä tukevaa toimintaa. Nykyinen taso ei riitä. Hyvät arvosanat ei tarkoita automaattisesti sitä, että nuori voisi riittävän hyvin. Vaikka Suomi onkin PISA-tutkimuksissa kärkimaitten joukossa, niin hyvinvoinnin mittareilla meillä menee surkeasti. WHO-Koululaistutkimuksen mukaan suomalaisnuorten kouluviihtyvyys on vertailumaiden heikoimpia.

 

Sijoittamalla nuorten hyvinvointiin ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn tulee maksamaan monikertaisesti itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä.

 

 

Lähteet:

http://fi.newsner.com/rehtori-julisti-kouluun-armeijakurin-arvosanat-lahtivat-hurjaan-nousuun

http://bulletin.nmi.fi/article/kodin-ja-koulun-yhteistyon-tehostaminen/

https://plan.fi/osallistavakoulu/

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kodin_ja_koulun_yhteistyo

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset/tulokset-aiheittain/elinolot-ja-sosiaaliset-ongelmat#ei_yhtaan_laheista_ystavaa

http://blogs.helsinki.fi/p5kohti-tutkivaa2014/2014/10/17/kouluhyvinvointi-mista-se-rakentuu/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Olet nyt ristiriitainen: kaipaat kuria ja yhteisöllisyyttä, mutta samaan aikaan haluaisit vähentää koulukiusaamista. Ei onnistu.

Kuten jokainen joka sosiaalipsykologiasta jotain tietää, niin yhteisöllisyys syntyy nimenomaan siitä, että otetaan joku kiusattavaksi. Kun yhdessä jotain kiusataan, niin se lisää kiusaajien keskinäistä yhteisöllisyyttä eli sosiaalista koheesiota.

Niin ikään kiusaaminen liittyy myös kurinpitoon tai tarkemmin normalisointiin. Kiusattava kun otetaan silmätikuksi, koska hänellä on tai hänelle keksitään normista poikkeavia ominaisuuksia.

Kiusaaminen on yhteisöllisyyden ja kurin eli normalisoinnin edellytys. Ilman normista poikkeamista ei olisi kurinpitoa, koska mitsä muuten kurittaa.

Siksi niin kiusaamiseen koulussa ja työpaikoilla kuin simputukseen armeijassa on alettu puuttua tosissaan vasta 1990-luvulla, kun siirryimme modernista myöhäismoderniin, jossa hallinta ja vallankäyttö ei enää perustu kurinpidolle vaan moninaisuuden vahvistamiselle.

Toivottavasti toiveesi ei siis toteudu, vähemmän kuria ja yhteisöllisyyttä kiitos, niin maailmasta tulee parempi paikka!

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Kiusattava kun otetaan silmätikuksi, koska hänellä on tai hänelle keksitään normista poikkeavia ominaisuuksia.»

Juuri näin. Joskus ominaisuus on heikkous, kuten vamma, mutta ehkä useammin mikä tahansa lahjakkuus tai erilaisuus käyvät syyksi, mistä muut ovat kateellisia. Kouluikäisethän kilpailevat paljon huomiosta, jolloin mikä tahansa huomiota herättävä synnyttää myös kateutta. En kuitenkaan trivialisoisi pelkkään kateuteen – ryhmäkoheesiossa on keskeisesti kyse identiteetin rakentamisesta.

Kiusaajat vain toimivat ryhmän poliiseina ja näyttävät lahjakkaille/erilaisille paikkansa. Vammaiset ehkä yksinkertaisesti halutaan poistaa ryhmästä. Tietenkin kiusaamiselle on erityisenä edellytyksenä fyysinen kyky ja uhrin kyvyttömyys siihen.

Tosin kiusaamistilanteita on monenlaisia ja tämä "poliisiskenaario" ei toki päde kaikkiin.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Aika monessa asiassa olen samaa mieltä! Ehkä tuota maanantaista ulso riviin menemistä en suosittele.. parikin syytä, yksi Suomessa on aivan sairaan kylmät talvet! Nopeasti oppilas alkaa maanantaisin tulemaan 30min myöhässä kun ei halua paleltua! Mutta tuo olisi hyvä esim. Luokissa jokainen opettaja kävisi luokkansa kanssa..

Ja tuo kännykät jne. pois luokissa kannatan! Ei sielä tarvitse kännykkää!

yhteistyö vanhempien kanssa on tippunut aivan sairaan paljon vuosien aikana!
Enää ei vanhemmat ole paljoa ollenkaan yhteydessä opettajaan, eikä toisinpäin..

Kiusattu, saisi lähteä koulusta ja pakko käydä psykologilla.. Ei jatkuva kiusaaminen ole tervettä enää.. Jotain on pakko olla vialla kiusaajan elämässä.. Onko se koulussa/Kotona se pitäisi selvittää!

Ja se minkä itse huomasin kun kävin viime vuonna työharj. koululla.. Opettajien ja oppilaiden yhteistyö/ toisten tunteminen.. Jokaiselle aineella on oma opettaja jo 2lk. lähtien. Hyvä että oppilaat tietävät opettjien nimiä saatikka opettajat oppilaiden.

Kouluissa pitäisi nyt pysähtyä ja ottaa takapakkia niihin hyviin aikoihin, mutta mistä johtuu ettei mitään tapahtu? Onko kyse rahasta? Vai etteivät jaksa viihdi/kehtaa.. Eihän noistakaan tule kuin kuluja kouluille/kunnille/Valtiolle.. Helpompi antaa olla ja sulkea silmät!

"3. Yksinäisyyttä pitää pyrkiä kaikilla mahdollisilla keinoilla vähentämään. Niitten nuorten osuus on pelottavan korkea, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Kouluissa pitäisi useammin järjestää oppilaiden ryhmäytymistä tukevaa toimintaa. Nykyinen taso ei riitä. Hyvät arvosanat ei tarkoita automaattisesti sitä, että nuori voisi riittävän hyvin. Vaikka Suomi onkin PISA-tutkimuksissa kärkimaitten joukossa, niin hyvinvoinnin mittareilla meillä menee surkeasti. WHO-Koululaistutkimuksen mukaan suomalaisnuorten kouluviihtyvyys on vertailumaiden heikoimpia."

Olen aivan samaa mieltä! Enää ei edes opettajan kanssa pysty juttelemaan ne ujoimmat! Opettajista on tullut sellaisia tunteettomia opettajia jotka vain opettaa tietyn asian ja thats it! Pärjätkää lapset jos pärjäätte!..

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Opettajien on hyvin vaikea puuttua kiusaamistapauksiin nykyisillä eväillä. Opettajat odottavat päättäjiltä toimia.»

Mitähän ne eväät olisivat? Kameravalvonta? Salakuuntelu?

  «Opetusryhmät ovat isoja»

Vilkaisin lukion luokkakuvaani ja siinä seisoi 26 pärstää. Noin 25 - 30 taisi olla tavallinen silloin. Tänä päivänä se on keskimäärin 20 oppilasta (Tilastokeskus), vaikka toki 30 oppilaan ryhmiä edelleen löytyy. Ryhmien koot ovat pienentyneet viime vuosina.

  «ja yhä enemmän on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.»

Erityistä tukea saavien määrä on ainakin noussut, mutta se sitten riippuu myös siitä, paljonko heihin panostetaan eli miten kynnys puuttua ongelmiin on kehittynyt. Jos heihin panostetaan paljon, tukea saavien määrä nousee ja koska heitä on enemmän, pitää panostaa enemmän?

Paljon riippuu myös siitä, miten tuki määritellään ja on kyseenalaista, onko ollut erityistä muutosta. Asiantuntija: "Timo Saloviita ei usko, että koululaisten avuntarve olisi todellisuudessa lisääntynyt tilastojen osoittamalla tavalla muutamassa vuodessa."

  «Kommunikointi vanhempien kanssa on aina vain haastavampaa.»

40 vuotta sitten vanhempaintapaaminen oli ehkä kerran vuodessa tai jotain. Kommunikaatiota opettajan ja vanhempien välillä ei siis käytännössä ollut lähes lainkaan, paitsi pokkeustilanteissa. Nykyään on Wilma, josta saa lukea viestejä harva se päivä.

  «Oppilaille kerrotaan rivissä tulevista tapahtumista, kehutaan, jos asiat ovat menneet hyvin ja huomautetaan, jos on jotain parannettavaa. Armeijan tapaiselle koulujärjestelmälle olisi kysyntää.»

Tätä on kokeiltu mm. Kiinassa. Ongelmana autoritäärisissä systeemeissä on, että ne tappavat innostuksen ja luovuuden. Joitain asioita saadaan opetettua hyvin, toisia huonommin. Armeijajärjestelmässä kuri on epäilemättä aikuisten silmää hivelevää ja pärjätään melko hyvin kokeissa, mutta kun ei ole kiinnostusta, opittu suurelta osin unohtuu ennen työelämään pääsyä. Kiinassa koulujärjestelmän kehitys onkin viime vuosina ollut pois siitä armeijajärjestelmästä kohti suomalaisempaa järjestelmää.

  «Koulukiusaajia pitäisi helpommin erottaa kouluista.Tilanne on niin pahaksi mennyt, että tässä eivät kauniit puheet ja pehmeät keinot toimi. Rangaistuksien pitää perustua siihen, että kiusaamisesta tehdään kannattomaksi.»

Rangaistuksiin keskittyminen ei oikein ratkaise ongelmaa, joka on yleensä täysin piilossa ja pilkottelee vain satunnaisesti opettajien näkyville. Silloin kun se näkyy, voi hyvinkin olla kyse vuosia kiusatun vastaiskusta ja yrityksestä päästä kiusatun asemasta pois. Ainakin itse kun vedin jotakuta koulussa turpaan, myös pienempiäni, se oli (yleensä) pyrkimystä taistella kiusaamista vastaan.

Kiusaajien rankaiseminen ei mitenkään välttämättä myöskään paranna kiusatun asemaa. Kiusaajahan usein kiusaa koko muun ryhmän tahtoa toteuttaen, kun kohteessa on jotain mistä kukaan ei pidä. Siten he toimivat eräänlaisina poliiseina, saaden kiusaamisesta kunnioitusta. Ajatteletko, että kunnioitettujen poliisien "maastakarkoittaminen" parantaisi kiusattujen asemaa? Vai olisikohan, että opettajien kanssa liittoutunut kiusattu ennemminkin nähtäisiin siitä lähtien maanpetturina.

Käytännössä opettajien on vaikea havaita kiusaamista, koska myös itse osallistuvat sen kannustamiseen. Jos joku ei ole muiden oppilaiden suosiossa, myös opettaja voi suhtautua samoin, samoista syistä. Myös opettaja voi olla kiitollinen siitä, jos joku vähän laittaa ongelmatapausta kuriin.

Riippuu toki tilanteesta. Skenaarioita, joissa koulukiusaamista tapahtuu, on monenlaisia.

Juhani Vehmaskangas

Kiusaamisen osalta toteat: "Kun lakiin ei ole yksinkertaisesti kirjattu koulukiusaamista omana rikos nimikkeenä̈, jää̈ koulukiusaamisen määrittely epäselväksi."

Ei kiusaamista ole muutenkaan määritelty. Kiusaamisen osalta joudutaan aina turvautumaan muihin rikosnimikkeisiin, tapahtuipa se koulussa tai jossain muualla.
Kiusaamisen määritettely siis ylipäätään on epäselvää.

Kirjoitin kiusaamisesta taannoin: http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi...

Käyttäjän IiroOrava kuva
Iiro Orava

Aikuiset näyttää somessa aika hyvää esimerkkiä siitä, miten kiusaaminen on ok.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Koulukiusaamisen kitkemiseksi kovemmat toimenpiteet käyttöön

Eduskunnassa. Kaikki 200 uusimaan Kelan-etuuksien ehdot joita on heikenetty -94 lähtien köyhimmiltä.
Toinen tuki vähentää toisen tuen.Ja vain köyhien asumis-ja toimeentulotuessa.
Lapsilisät ym.vietiin -94 lailla.
Otetaan tulona huomioon ja vähennetään toimeentulotuesta.
Savonsan.laski-11 Vuodessa 150 milj.X 23v=3,4 Mrd köyhiltä pois ja vain lapsilisistä.
Miksi yhä syntyy -90 "lamanlapsia"? Miksi on syrjäytyneitä nuoria?
Miksi on yhä leipäjonot -93 jälkeen kun ne ilmestyi katukuvaan?

Miksi opettaja lähettää kotio viestin :Ostaa uudet lenkkarit ettei lasta kiusata koulussa"?
(Kirpparin "tennarit" vääränlaiset kouluun)

Jos hyvätuloiset saa kaikki kelan etuudet mihin on oikeutettu ,lapselle voi ostaa älypuhelimen lapsilisällä .Tai Adidas lenkkarit kerran kuukaudessa 12xvuodessa17v.
Jos rahat on tiukalla ,ruoka leipäjonosta tuskin se opiskelu kovinkaan innostaa.
Kallis lasku tulevaisuudessa jo terveyspalveluihin ja lastensuojeluun käytettävistä rahoista.

Toimituksen poiminnat