Kamal Palani Jafi Ei tabuja, ei poliittisia kuplia, koska Suomi ansaitsee parempaa.

EU-kriittisyys on välittämistä ja vastuullisuutta - Pystymme parempaan!

  • EU-kriittisyys on välittämistä ja vastuullisuutta - Pystymme parempaan!

EU:n on pidettävä tiukasti huolta siitä, että jäsenmaat noudattavat pelisääntöjä ja toisekseen EU itse pitää kiinni omista säännöistään. Kuka ottaisi sellaista unionia vakavasti, joka ei noudata edes omia lakejaan ja pelisääntöjään? Ei kukaan. Välillä tuntuu siltä, että EU on vain väline monille valtioille ylläpitää kulissia. Jotta lait ja pelisäännöt olisivat ylipäätään uskottavia, niin EU:n pitäisi tiukemmin valvoa jäsenmaitaan ja automaatiorangaistuksia sovellettava niin, että kaikkia kohdeltaisi samalla tavalla.

 

Schengenin sopimus säätelee ihmisten liikkuvuutta rajojen yli sopijamaiden välillä. Sopimusta soveltavat valtiot muodostavat niin sanotun Schengen alueen, joka pitää sisällään yhteisten rajojen valvomista ja ihmisten vapaata liikkumista paikasta toiseen ilman järjestelmällisiä tarkastuksia. EU:lla on siis velvollisuuskin valvoa ulkorajojaan? Onko kyse rahasta vai tahtotilan puutteesta, että ulkorajat vuotavat? EU:lla on valtavasti rahaa käytössään, mutta se ei ole pystynyt jostainkin syystä valvomaan ulkorajojaan. Kyse on kuitenkin eurooppalaisten turvallisuudesta ja turvallisuudentunteesta. Mikä siis mättää?

 

EU:n lainsäädäntö on jäsenvaltioiden yläpuolella, on syytä tarkastella unionin valtarakennetta. Ensinnäkin Suomen väestö kattaa 1% EU:n kokonaisväestöstä, joten voi ymmärtää vaikutusmahdollisuuksien olevan sen mukaiset. Lisäksi kansan valitsemalta Euroopan Parlamentilta puuttuu lakialoiteoikeus ja se on vain neuvoa-antava elin valtarakenteessa. Todellinen päätösvalta on Komissiolla ja Neuvostolla, jotka yhdessä EKP:n ja tuomioistuimen kanssa toimivat irrallaan hallituksista, valitsevat itse seuraajansa kansalta tuntemattomin perustein sekä salaavat kirjanpitonsa ja päätöksentekonsa julkisuudelta vetoamalla “EU:n toimintakulttuuriin”. Tämän perusteella voimme todeta, että EU on merkittävästi epädemokraattisten voimien käsissä. Miten voit edistää demokratiaa epädemokraattisilla järjestelmillä. Tätä kaavaa en ole kyennyt vieläkään selvittämään.

 

Vaihtoehdot:

  1. EU-maa, joka rikkoisi yhteisiä pelisääntöjä, tulisi automaattisesti rangaista käytännön toimenpiteillä.
  2. Schengen-sopimuksen tärkeyden takia on tukittava EU:n ulkorajat ja palautettava kontrolli unionillemme. Jos tämä ei käy EU:lle, niin on aiheellista keskustella Schengen-sopimuksen purkamisesta. Miksi ylläpitää tiettyä aluetta vapaana, jos sillä ei ole ulkorajoja.
  3. Komissiota ja muita epädemokraattisia virkoja lakkautettava, ellei niistä luottamuspaikoista tehdä demokraattisia. Luottamustehtäviin pitäisi valita henkilöitä äänestämällä. EU on sitoutunut edistämään demokratiaa, mutta se itse ylläpitää epädemokraattisia järjestelmiä sisällään. Tämä on suuri epäkohta, johon pitää puuttua pikaisesti.
  4. EU:n on hyväksyttävä jäsenekseen vain sellaisia valtioita, joitten kansa on antanut demokraattisesti vahvan mandaatin liittymiselle. Esimerkiksi 50,1% ei kelpaisi. Ehdotankin 60% rajaa. Tämä ennaltaehkäisee monia ei-toivottuja tapauksia ja palvelisi demokratiaa paremmin.

 

Ei tarvitse olla EU:n kannattaja tai vastustaja, jotta voi esittää edellä mainittuja kysymyksiä ja huolia. Kansalaisilla on oikeus ja painavat syyt olla huolissaan EU:n nykytilasta ja tulevaisuudesta. Päättäjät puhuvat usein siitä, että miten saisimme kansalaiset innostumaan Euroopan asioista ja äänestämään vaaleissa. Kysynkin, saammeko innostua vain silloin, kun meillä on myönteistä sanottavaa EU:sta vai kunnioitatteko tasapuolisesti kaikenlaisia mielipiteitä ja huolia? 

 

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat